Newspaper Cutting
2013
Material type
: Article
Title: KUIS Menuju ke Arah Universiti Penuh 2016
Author : Sinar Harian
Date  : Disember 2014
Availability  : Perpustakaan Imam Al-Syafi'i
2014

Material type : Article
Title: Peranan Ibu Bapa dalam Pendidikan Anak-Anak
Author : Mohamad Fuad bin Haji Ishak / Pensyarah Pendidikan Islam, Fakulti Pendidikan KUIS
Date  : Disember 2014
Availability  : Perpustakaan Imam Al-Syafi'i
URL  : dis14-1.pdf

Material Type: Article
Title: Maulidurrasul Antara Sambutan Dan Cabaran
Author: Mohd Mustaffa bin Jusof @Yusoff
Date: Disember 2014
Availability: Perpustakaan Imam Al-Syafi'i
URL:
dis14-2.pdf

Material Type: Article
Title: Semarak Cinta Kasih Rasulullah SAW
Author: halim@kuis.edu.my
Date: Disember 2014
Availability: Perpustakan Imam Al-Syafi'i
URL:
dis14-3.jpg


;